Drivvedsfåglar

Drivved är ett spännande material med egen karaktär, fyllt med mystik. Ingen vet hur gammal drivveden är och vilka historier den bär på. Jag samlar den vid sjöarna både på Hökensås och längre norrut i landet. 

Ur bitarna växer olika fåglar fram. Roliga, sorgliga och angelägna fåglar uppenbarar sig i högen av vridna och nötta träbitar. En del är rena fantasifåglar, andra liknar något de fåglar vi har förmånen att få se i vår natur.

"Den smalhalsade skäggdoppingen" är väl ett mellanting. "Den tjockskalliga toppanden" visar sig i rejält överkört och tillplattat skick.

Den flygande "Själabärerskan" kommer från den gamla folktron att vissa fåglar kunde uppenbara sig strax före döden. De kom för att hämta den avlidnes själ. De var "dödsfåglar" eller "själens bärare". Bland annat dykand och enkelbeckasin tillskrevs den förmågan.

Den döende "Golgataörnen" kommer ur "Myten om vindkraften och den gröna energin", en folktro nu på 2000-talet som kommer att leda till miljontals fåglars död.

Hugin väntar fortfarande på sin partner, "I väntan på Munin".

En "Småkraschad partyand" dök upp en midsommardag.

"Flyktfågel" uppstod ur funderingar kring vem som blir flykting nästa gång, i ett föränderligt klimat eller från oroligheter i världen.

"Hägerjägern" och jag har fortfarande lite otalt sedan han smorde kråset med gräskarparna i dammen.

"Silvervärparen" bär stolt sitt silverägg på ryggen, medan hon avvaktande och skeptiskt betraktar sin omgivning.