Djurens och naturens själar vill nästan alltid vara med i mitt skapande, och det får de mer än gärna. Jag brinner för dem. Trettio år som veterinär har satt sin prägel på min syn på vår relation till djur. Landsbygden och naturen är en del av mig, och dagens hantering och brist på respekt engagerar mig. Främst arbetar jag med skulptur och teckning, gärna med naturmaterial såsom drivved, eldrök och kol. 

Drivvedens organiska former lockar till ett sökande efter liv, efter formerna av levande varelser. Slumpen har här sin givna plats i den konstnärliga processen. Formerna på drivvedsbitarna lämnas orörda. Uttrycket får istället styra när bitarna noggrant kombineras till nya, säregna och ofta lite kantstötta fåglar.

Skulpturerna blir en hyllning till individens särart och originalitet. Ibland bidrar gamla och upphittade föremål med ytterligare en dimension i verken.

På samma slumpartade vis skapar jag med hjälp av eldrök oförutsägbara sotmönster på pannå. De vaga formerna av fåglar eller andra former som kan förnimmas i mönstret förstärks med teckningar i kol och krita. Inspirerad av gamla metoder jobbar jag här med röken i en teknik jag kallar Fumografi ®.

Både humor, sorg och samhällskritik kommer fram på olika vis i min konst. Livet är en inre och yttre resa, och konsten är en del av den. På den här sidan är du välkommen att följa vad som händer på min konstresa.

ARTVERKSTAN® med min verksamhet finns i Poppeltorp i byn Skallhult söder om Karlsborg.