Skulptur och assemblage 

I assemblage sammanfogas olika material och föremål till en ny enhet. De består i varierande grad av redan existerande bruksföremål och verktyg som tagits ur sitt sammanhang, "Readymades". I en del av verken kombinerar jag föremålen med egna skulpturer i lera eller gips.

Använda och slitna bruksföremål är ofta vackra, och de bär en speciell känsla av ansträngning och av att ha varit med att skapa avtryck i vår omgivning. De har använts av andra människor och kan ha varit på för oss främmande platser. 

Kanske tången i "Tångest" en gång hölls i handen av en person som hade en alldeles särskilt dålig dag. Kanske kulkopplingen var med om att köra en riktigt spännande transport, om än inte tvärs över havet som i "Transatlantic". Men, vem vet?