Fumografi®

Naturens oändliga slumpartade former är en outsinlig inspirationskälla. Att försöka utskilja formerna av levande varelser i naturen har varit en livsviktig strategi både för människan och för andra varelser. Kan du urskilja ögonen av ett rovdjur i lövverket, göra det instinktivt och göra det i tid? Att idag träna och använda den förmågan ger en koppling till något fundamentalt för överlevnaden. Konstnärligt är sökandet och leken med de slumpartade formerna  ett livgivande samarbete mellan fantasi, instinkt, tålamod och tillit. 

Rök och sot har tidigare använts i måleritekniker, t.ex. vid tillverkning av färgpigmentet kimrök. Här har jag låtit eldrök ringla fram direkt på en pannå, och sedan sökt och med kol tecknat fåglars former i rökringlingarna, en teknik jag kallar fumografi

Ansatsen att leta efter fågelformer i rökringlingarna är på ett sätt besläktat med mitt arbete med drivvedsfåglarna, fast här tvådimensionellt.