Sommar på stranden

02.07.2020

Men se! Den här drivvedsfågeln har naturen skapat alldeles själv. Som en liten dyrgrip ligger den där bland alla ilandflutna pinnar....

Sommar på stranden är numera för mig att vandra och samla träbitar som kan vara potentiella delar till drivvedsfåglar. Det är otroligt spännande och samtidigt meditativt. När man väl kommit hem med alla fynd fortsätter processen med att hitta bitar som har ett slags uttryck tillsammans, ett uttryck som på olika sätt kan förstärkas och bli till en ny drivvedsfågel.